Premiering

Deltakerpremie
Alle som fullfører får en deltakerpremie med inskripsjon som forteller navn på løpet, distanse og årstall. Dette er et drikkeglass som er dekorativt og ikke minst brukbart minne om løpet, og et synlig bevis på at du har fullført en maraton eller en halvmaraton - eller et lengre løp.

Prestasjonspremie
På alle distanser i Maratonkarusellen, utenom Bergen Maraton, blir det delt ut inntil 3 premier, basert på 1/3-premiering  av antall deltakere på distansen. Prestasjonspremiene, som er flotte pokaler, leveres også med inskripsjon som på deltakerpremiene, pluss at det er påført plassering i klassen.

Utrekkspremier
Vi jobber med å finne fine utrekkspremier fra gang til gang, og her kan det bli overraskelser! 

Bergen Maraton
I Bergen Maraton vil det i tillegg til premieringen nevnt ovenfor, bli klassevis premiering med inntil 3 premier i hver klasse, basert på 1/3 premiering.

For hele karusellen  
“Fem på bergensk jord”: De som deltar på minst fem av løpene i Maratonkarusellen og eventuelt halvmaraton/maraton som BFG Bergen Løpeklubb arrangerer, får en flott pokal med inskripsjon ”Fem 1/2-maraton på bergensk jord + årstall”. (Middels stor) eller ”Fem maraton på bergensk jord + årstall”. (Stor). De som løper lengre enn maraton i Bergen Ultra får godkjent løpet i kvalifiseringen til pokalen. Det er bare maratondistansen i Bergen Skogsmaraton som teller med på 5 på bergens jord. Har en løpt 5 eller flere løp, er det de 5. lengste løpene som avgjør hvilken pokal som oppnås.

Løyperekorder
Fra og med første løp i 2009 honoreres løyperekorder med pengepremie. Pengepremiene er fra kr. 1 000 til maksimalt kr. 10 000 alt avhengig av hvor gammel den forrige rekorden er. Pengepremien øker med kr. 1 000 pr. løp. Tellende løyperekord pr 01.01.2009 er utgangspunktet og beløpet utregnes fra 01.01.2009.Redigert av: Jan Ringheim 

Sist endret: 06.12.2016