Årsmelding, regnskap 2011

Årsmøte for 2011 ble avholdt i premierommet på Fana stadion, den 13.3.2012 kl. 1945.
Det var bra fremmøte og årsmøte ble unnagjort på en liten time.

Styret ved Morten Hauso fremla årsmeldingen og den ble vedtatt. Det same ble regnskapet som viste overskudd og en samla egenkapital på ca. kr. 205 000.

Inger Johanne Klokset og Ludvig Tennebekk var på valg. Begge ble valgt på nytt for en periode på to år.Regnskap pr. 31.12.2011.

Årsmelding for 2011.

Gjeldende vedtekterSist endret: 20.05.2012