Følg med på nettsidene våre under løpet
Publisert: 03.12.2009

På lørdag skal vi prøve å få lagt ut litt informasjon om løpet under løpet - her på www.maratonkarusellen.no
Så, du som ikke skal løpe, følg med på sidene våre. Vi ser hva vi får til av info om hvem som er på de første plassene ved de ulike vendingene.

Per Audun Heskestad