Årsmøte 2014
Publisert: 27.02.2014

Møte er åpen for alle. Medlemmer fra FIK BFG Bergen kan avgi stemmer, andre kan ikke. Vanlige årsmøtesaker.

Gi tilbakemelding til Ludvig Tennebekk, ltenneb@online.no om du kommer, helst 3 dager før.
Skrevet av: Jan Ringheim