Referat fra årsmøte 2014
Publisert: 08.03.2014

Møteleder Morten Hauso ønsket velkommen.

Innkalling og agenda ble godkjent.

 

1.             Årsmelding 2013

         -opplest/gjennomgått av Morten H. og godkjent av årsmøtet.

 

2.      Årsregnskap/balanse 2013

         - gjennomgått av Jan Ringheim, og godkjent av årsmøtet.

 

3.      Valg av styremedlemmer

Styreformann Morten Hauso              ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem Jan Ringheim               ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem Ludvig Tennebekk        på valg.  Gjenvalgt for nye 2 år

Styremedlem Inger Johanne Klokset  på valg. Tar ikke gjenvalg.

 

Inger Johanne ble «takket av» med fine ord og blomster.

Kristine Thorsen ble valgt inn som nytt styremedlem.

 

Valgkomitè:

Johs. Slethaug                ikke på valg (1 år igjen)

Tore Trohaug                 på valg        Gjenvalgt for nye 2 år.

 

 

4.      Eventuelt. Ingen saker var kommet inn.

 

 

 

Årsmøtet formelt avsluttet ca. kl. 20.30.

 

 

 

Inger Johanne Klokset

referentLagt inn av: Jan Ringheim