left right

dotKondis
dotMarathon.se
dotDoURun
dotBFG Bergen
Tips en venn Skriv ut
Årsrapport 2017 – Maratonkarusellen.

07.03.2018


Årsrapport 2017 – Maratonkarusellen.

Maratonkarusellen (MK) er tilknyttet BFG Bergen Løpeklubb(BFG). Vi har et eget styre som arbeider med arrangementene. MK og BFG har en samarbeidsavtale og vi disponerer utstyret til BFG og omvendt. Vi startet opp i januar 2006. Og har nå holdt på i 12 år.

MK har en egen hjemmeside: www.maratonkarusellen.no. Vi er også representert på Facebook.

Bergen er maratonby nr. 1 i Norge og har vært det i 33 år. 2017 var et nytt og aktivt år for oss. Vi gjennomførte 6 løpsdager med til sammen 17 løp. Fra 8.4km, 1/2 maraton, 1/1 maraton, 63,3 km til 100 km løp. Vi arrangerer en karusell og har med dette stor suksess. Målet for mange løpere er 5 løp, enten 1/2M eller 1/1M, i Maratonkarusellen i løpet av året.  I 2006 var det 41 som til sammen klarte kravet med 5 løp og i 2017 var det 94 løpere. Alle fikk flotte og velfortjente pokaler.

MK har i 2017 betalt kr. 16 200.- i leie av utstyr/lokaler/rekvisita, samt for vår felles avtale til Bfg Bergen Løpeklubb.

Styret i MK arbeider for å forenkle arbeidet rundt påmelding, tidtaking og publisering av resultater. Fra 2018 går vi over til passive EQ brikker.

Styret har ønsket å styrke informasjonsarbeidet på hjemmeside og facebook og vil arbeide videre for å få dette til i 2018.

Styret i MK har hatt 6 styremøter med god arbeidsfordeling. Dette har resultert i effektive og svært vellykkede arrangementer. Jan Ringheim takket av i styret etter 10 år med flott innsatts.

Årsmøte for 2016 ble holdt 22.2.2017.  Vårt siste løp i året i desember ble bestemt å endre navn til Hans-Jacob Berntsen minneløp. Den 6.12.17 arrangerte vi juletreff for funksjonærene i klubbhuset til BFG.

MK har i 2017 hatt flere sponsorer med Grieg Group Resources AS som den største.  Pil Media produserte et flott magasin (for 2. året) på 36 sider for MK med masse informasjon.

MK har hatt stor aldersbredde på løperne.  Vi har flere løpere som er over 75år, og vi har hatt løpere ned i 13 års alderen.

Vi i MK er meget glade for den store dugnadsinnsatsen våre funksjonærer viser, uten dette hadde vi ikke klart å gjennomføre disse populære løpene.

Økonomien er sterk, og vi har utarbeidet et årsregnskap.

Maratonkarusellen er klar til å arrangere 14 nye løp i 2018.

 

Bergen 4.mars 2018.

 

 

Styret 2017 var

Ludvig Tennebekk    Geir Jensen    Lise Lotte Andersen     Kåre Gunnarskog     Morten HausoInformation in EnglishMeteorologens varsel

Langtidsvarsel for løypenSponsorer
I form?
Prøv testlaben hos


 
 

 

 

dotAkvariet
dotVisit Bergen
dotHoteller i Bergen
dotBergen kommune


  Sponsorer