Årsrapport 2009 ? Maratonkarusellen.

Maratonkarusellen (MK) er en del av BFG Fana. Vi har et eget styre som arbeider med arrangementene. MK og BFG Fana har en samarbeidsavtale og vi disponerer utstyret til BFG Fana. Vi overtok stafett pinnen etter Hans-Jacob Berntsen, som hadde arrangert Norgeskarusellen i en årrekke, og startet opp i januar 2006.

Bergen er maraton by nr. 1 i Norge og har vært det i over 20 år. Vi har n?til sammen arrangert 20 løpsdager, med til sammen 48 løp.?I tillegg kommer funksjonær løpene som blir arrangert torsdagen før hvert løp.

I 2009 har vi gjennomført 5 løpsdager med til sammen 12 løp. Fra 1/2 maraton, 1/1 maraton, 63,3 km til 100 km løp. Alle løp har blitt arrangert fra Fana Stadion.

?/span>

MK har, siden starten, hatt en økonomisk og sportslig suksess.?Alle løpene har vært Kvalitets løp, dvs. i henhold til Kondis sine retningslinjer.

Antall løpere har økt fra 526 personer til 959 personer i 2009.

Vi arrangerer en karusell og har med dette stor suksess. Målet er ?løpe 5 løp enten 1/2M eller 1/1M p? Bergens jord, i løpet av året, for mange. I 2008 åpnet vi for at Fanaløpet kunne være med blant 1/2M løpene. Dette gjorde at dette løpet fikk et løft i både 2008 og 2009. ?/span>I 2006 var det 41 som til sammen klarte kravet med 5 løp og i 2009 var det 80 løpere.

MK har i 2009 betalt kr. 20 000.- i leie av utstyr/lokaler/rekvisita, samt for vår felles avtale til, BFG Fana.

 

Styret i MK har hatt 5 styremøter med god arbeidsfordeling som har resultert i effektive og svært vellykkede arrangementer.

Styret gjennomførte den 9.12-09 en funksjonær samling i Varegg Il sitt klubbhus i Mulen. Dette var et møte som hadde som mål ?premiere våre fantastiske funksjonærer, som er med løp etter løp og år etter år. Meget vellykket og alle som var tilstedet følte seg som en av ”familien?

 

MK har i 2009 hatt flere sponsorer. De som har bidratt mest er Hansa Borg Bryggerier, med Olden sportsvann og Grieg Group Resources AS.

MK har hatt stor aldersbredde p?løperne p??og 1/1m.?Vi har flere løpere som er over 70år og vi har hatt løpere ned i 15 års alderen.

Og vi m?trekke frem at vi ogs?i 2009 har hatt veldig mange nye løpere som har debutert p?enten 1/1 eller ?maraton eller lengre løp.

Vi i MK er meget glade for den store dugnads innsatsen våre funksjonærer viser, uten dette hadde vi ikke klart ?gjennomføre disse populære løpene.

Vi har tatt del i innkjøp av nytt tidtakersystem, p? høstparten. Dette systemet tror vi vil styrke oss p?litt lengre sikt. Vi har hatt litt innkjørings problemer, men tror dette vil løse seg.

 

Økonomien er sterk og vi har utarbeider et års regnskap.

Maratonkarusellen er klar til ?arrangere 12 nye løp i 2010.

Bergen 1. mars 2010.

Styret 2009 var Ludvig Tennebekk, Jan Ringheim, Per Audun Heskestad og Morten Hauso.

Nike Air Max 2013 Nike Air Max Terra Ninety