Resultat og balanse Maratonkarusellen 2009
Resultatregnskap 2008 2009
Startkontingent 167 922,00 190 000,00
Kafedrift 2 181,00 2 265,00
Salg brikker 0,00 56 100,00
Sponsorinntekter 25 000,00 25 000,00
Sum inntekter 195 103,00 273 365,00
Innkjøp brikker 0,00 44 800,00
Premier 65 885,99 64 362,80
Mat og drikke løp?/span> 22 860,20 17 684,38
Betalt dugnad ungdom 12 250,00 19 000,00
Andre direkte kostnader løp 4 839,00 8 291,50
Annonser  ?/span> 9 156,00 0,00
Norges Friidrettsforbund 2 808,00 3 412,00
Leie utstyr, lokaler mv BFG 20 000,00 20 000,00
Andre kostnader 4 310,79 15 985,63
Avskrivninger 0,00 4 884,00
Investering 26 731,00 0,00
Sum kostnader 168 840,98 198 420,31
Resultat før renter 26 262,02 74 944,69
Renteinntekter 2 285,00 513,00
Årsresultat 28 547,02 75 457,69
Balanse
Bankinnskudd 227 477,00 Egenkapital 01.01 102 385,31
Resultat?/span> 75 457,69
Leiebrikker 43 956,00
Tidtakerklokker 67 000,00 Sum egenkapital 31.12 177 843,00
Gjeld
Korsiktig gjeld 160 590,00
  Sum gjeld 160 590,00
Sum eiendeler 338 433,00 338 433,00
Morten Hauso Ludvig Tennebekk
sign sign
Per Audun Heskestad Jan Ringheim
sign sign
Nike Air Max 2011 Nike Air Max 2012