Årsmelding 2023

 

 

Årsrapport 2023 – Maratonkarusellen.
 

Maratonkarusellen (MK) er tilknyttet BFG Bergen Løpeklubb (BFG). Vi har et eget styre som arbeider med arrangementene. MK og BFG har en samarbeidsavtale og vi disponerer utstyret til BFG og omvendt. Vi startet opp i januar 2006, og har nå holdt på i 18 år.

MK har en egen hjemmeside: www.maratonkarusellen.no. Vi er også representert på Facebook og Instagram.

Bergen er maraton by nr. 1. i Norge, og har vært det i 39 år. Vi gjennomførte 6 løpsdager med til sammen 15 løps distanser. Fra 10km (Bergen Skogsmaraton), 1/2 maraton, 1/1 maraton, 63,3 km til 100 km løp. Vi arrangerer en karusell og har med dette stor suksess. Målet for mange løpere er 5 løp, enten 1/2M eller 1/1M, i MK i løpet av året. Da får du en flott plakett i glass. Her får løperne som klarer 5 løp et merke til denne gratis. I 2021 var det 25 som fikk denne flotte glass- plaketten. I 2022 34. I 2023 var det 44 personer.

MK har i 2023 betalt kr. 16200.- i leie av utstyr/lokaler/rekvisita, samt for vår felles avtale til BFG Bergen Løpeklubb. Høsten 2023 laget vi fleece jakker til alle funksjonærene.

Tidtaking ble igjen foretatt av Tom Roger Johansen med EQ tidtakersystem. MK er veldig fornøyd med dette arbeide.

Styret i MK har i 2023 hatt 7 styremøter med god arbeidsfordeling. Dette har resultert i effektive og svært vellykkede arrangementer.

Årsmøte for 2022 ble holdt 15.03.23.  07.12.23 arrangerte vi juletreff for funksjonærene i klubbhuset til BFG.

MK har i 2023 hatt flere sponsorer, med Grieg Gruppen, Løplabbet og Sammen (Universitetet).

MK har hatt stor aldersbredde på løperne.  Vi har flere løpere som er over 80år, og vi har hatt løpere ned i 11 års alderen.

Vi i MK er meget glade for den store dugnadsinnsatsen våre funksjonærer viser, uten dette hadde vi ikke klart å gjennomføre disse populære løpene. Her er det plass til flere.

Økonomien er sterk, og vi har utarbeidet et årsregnskap.

Maratonkarusellen er klar til å arrangere 15 nye løp/distanser i 2024. Med NM 100km 06.04.

Bergen 18.Februar 2024.

Styret 2023 var

Ludvig Tennebekk    Geir Jensen    Lise Lotte Andersen     Kåre Gunnarskog     Morten Hauso